ddl.pl - Dorota i Dariusz Lewandowscy NIE MARZNIJ!

 
Naprawy i serwis pieców gazowych w Częstochowie-- Dariusz Lewandowski JUNKERS,TERMET,ARISTON,EUROTERMNaprawy i serwis pieców gazowych w Częstochowie-- Dariusz Lewandowski JUNKERS,TERMET,ARISTON,EUROTERM Wizytówka Dorota LewandowskaCertyfikaty energetyczne Częstochowa
 Firma DEEL- Dariusz Lewandowski zajmuje się serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym gazowych urądzeń grzewczych domowego użytku,produkowanych przez: TERMET S.A.,ARISTON i EUROTERM. Firma DEEL powstała w 1989 roku w Częstochowie. Założył ją Dariusz Lewandowski, mający wówczas dziesięcioletnie doświadczenie w branży. Początkowo oprócz napraw gazowych urządzeń grzewczych, wykonywała instalacje gazowe, wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Obecnie koncentrujemy się na serwisie urządzeń gazowych domowego użytku, takich jak : jedno i dwufunkcyjne gazowe kotły centralnego ogrzewania , przepływowe gazowe ogrzewacze wody użytkowej (junkersy) pojemnościowe gazowe ogrzewacze wody (bojlery) DEEL współpracuje z wieloma producentami urządzeń gazowych. Podpisując umowy serwisowe z firmami: TERMET , ARISTON i EUROTERM zobowiązaliśmy się do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej produkowanych przez nie gazowych urządzeń grzewczych. DEEL świadczy swoje usługi na terenie miasta Częstochowy i okolic do 40 km. Naprawy i przeglądy wykonywane są rzetelnie i w pełni profesjonalnie a klienci powiadamiani są z góry o przewidywanych kosztach.


Firma DEEL - Dorota Lewandowska, powstała w 2003 roku w Częstochowie , z myślą o wdrażaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technicznych w podejmowanych działaniach z zakresu branży ogrzewnictwa. Obecnie zajmujemy się sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikatów energetycznych), audytów energetycznych oraz inwentaryzacji budynków do termomodernizazcji na terenie miasta Częstochowa i okolic. Posiadamy niezbędne doświadczenie i stosowne uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wydane przez Ministra Infrastruktury nr MI/ŚE/8347 oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej. DEEL jest firmą gwarantującą klientom szybką, rzetelną i profesjonalną obsługę. W swojej działalności kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje i doskonaląc swoje metody działania. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, pragnę zaoferować profesjonalne usługi w zakresie sporządzania: *Świadectwa energetyczne- certyfikaty energetyczne- paszporty energetyczne *Projektowa charakterystyka energetyczna *Audyt energetyczny *Analiza w zakresie zużycia energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków Świadectwo energetyczne - jest zestawieniem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących zapotrzebowania energii w budynku na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Świadectwo pozwoli określić, ile energii będzie zużywał budynek. Cennik: Orientacyjne ceny brutto za sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku: • Mieszkanie - od 150 zł • Dom jednorodzinny - od 250 zł • Dom wielorodzinny - od 800 zł • Inne budynki lub obiekty cena ustalana indywidualnie. Cena zawiera: 1. Dojazd do klienta w Częstochowie i okolicy do 20 km od centrum. 2. Spotkanie z klientem, wizję lokalną budynku i wykonanie dokumentacji fotograficznej. 3. Analizę dokumentacji technicznej i danych uzyskanych od inwestora. 4. Opracowanie i wystawienie certyfikatu (2 kopie) + wersja elektroniczna na płycie CD (1 kopia). 5. Analizę otrzymanych wyników. Cena za wystawienie certyfikatu energetycznego zależy przede wszystkim od powierzchni, rodzaju bryły i konstrukcji obiektu oraz dokładności posiadanej dokumentacji budynku. Określenie dokładnego kosztu usługi jest możliwe po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu i zapoznaniu się z jego dokumentacją. Cena audytów energetycznych, projektowej charakterystyki energetycznej oraz efektywności energetycznej kotłów ustalamy indywidualnie z klientem. Przykładowy spis treści takiego dokumentu: 1) Tabele przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni z wykresami 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 9) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego 11) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2008 Czas wykonania - 1 do 4 dni roboczych. Na wszystkie pytania dotyczące audytów i certyfikatów chętnie odpowiemy telefonicznie: 604 44 65 79 UWAGA! Źle wykonane świadectwo stanowi wadę prawną budynku. W przyszłości może być powodem niepotrzebnych problemów takich jak podważenie umów sprzedaży, najmu i innych działań ze strony nieżyczliwych osób. Nie szukaj najtańszej oferty. Czasem może okazać się najdroższą. Nie ryzykuj - zaufaj zawodowcom. Serdecznie zapraszamy! Obszar działania: - Częstochowa m.p. - powiat częstochowski - powiat bełchatowski - powiat kłobucki - powiat lubliniecki - powiat myszkowski - powiat pajęczański - powiat radomszczański - powiat tarnogórski - powiat wieluński - powiat włoszczowski - powiat zawierciański A komu świadectwa energetyczne nie są potrzebne ? Obowiązkowi sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nie podlegają jedynie te budynki, które podlegają przepisom o ochronie zabytków, używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata, niemieszkalne służące gospodarce rolnej, przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku, wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 Świadectwa charakterystyki energetycznej wykonuje przy użyciu profesjonalnego oprogramowania: INTERsoft ArCADia-TERMO, BuildDesk Energy Certificate Professional posiadającego rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (NAPE) lub programu, który samodzielnie zaprojektowałam w Excel-u zgodnie z metodologią obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury.